אבטחת אירועים וטיולים

חברת "אורב אבטחה ורפואה בע"מ" מתמחה בליווי טיולים ומעסיקה בשורותיה מאבטחים, חובשים ומע''רים בעלי תעודות, מוכשרים ומורשים כחוק ועל פי הוראות חוזר מנכ''ל משרד החינוך. אנו מחזיקים בכל האישורים והרשיונות הנדרשים בחוק, וכן תיקים רפואיים העומדים בתקן חוזר מנכ''ל משרד החינוך (ויותר מכך).