שירותי מוקד ודלפקאים

חברתנו מספקת שירותי מוקד וחדרי בקרה הפועלים 24 שעות, משלבים ציוד וטכנולוגיות חדשניים ומעניקים פתרונות אבטחה ייחודיים לפי צרכי הלקוח. 


במקביל, צוותי הסיור המבצעיים נכונים להגיע לכל קריאה או אירוע חריג ונמצאים בקשר רציף עם המוקד.


לכל מקום תאופיין חבילת שירותים המתאימה לו וצרכיו בלבד.